Αλληλεγγύη στους Μαχόμενους Εκπαιδευτικούς

Κάθε χρόνο τους βλέπουμε με την αγωνία του φαντάρου στην πρώτη του μετάθεση, να αναζητούν την «τρύπα» που θα καλύψουν σε  κάποιο κενό, κάπου στην Ελλάδα για κάποιες ώρες με κάποια αμοιβή.  Άνθρωποι που δεν μπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή τους, να έχουν διεύθυνση και αριθμό το χειμώνα και μισθό το καλοκαίρι. Επιστήμονες  που δεν … Συνεχίστε να διαβάζετε Αλληλεγγύη στους Μαχόμενους Εκπαιδευτικούς.